หมวดหมู่: โรงเเรม/ที่พัก

แนะนำโรงแรม/ที่พัก สำหรับสายนักท่องเที่ยว แหล่งรวบรวมข้อมูลเบื่องต้นของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ทีพัก,แนะนำร้านอาหาร,แนะนำวัด ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในแต่ละสถานที่ หรือประวัติความเป็นมาของสถานที่เที่ยวนั้นๆ เพื่อนำไปศึกษาหาความรู้