วัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

วัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

วัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

วัดถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี นอกจาก “เขาหลวง” จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว วัดถ้ำเขาหลวงยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของเพชรบุรี วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในสมัยอดีตที่ถูกก่อสร้างไว้ภายในถ้ำที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ โดยจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างวัดแห่งนี้คือเพื่อคงไว้ซึ่งความสวยงามทางมรดกและวัฒนธรรมของสมัยรัชกาลที่ 5

เมื่อเดินเข้าไปภายในถ้ำจะพบกับทางเดินที่มีบันไดเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปเยี่ยมชมในวัดได้สะดวกสบาย ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางพระนอนสีเหลืออร่ามให้กราบไหว้สักการะ รวมถึงพระพุทธรูปอื่น ๆ ปางต่าง ๆ อีกมากมาย

วัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

จุดเด่นที่ต้องห้ามพลาดสำหรับการมาท่องเที่ยววัดแห่งนี้คือ ภายในถ้าบริเวณกลางวัดจะมีแสงส่องลงมาจากเพดานถ้ำ เนื่องจากเพดานถ้ำในจุดนั้นถูกเปิดออกเพื่อให้ลำแสงพระอาทิตย์ส่องสะท้อนลงมาได้ โดยจะส่องลงมายังบริเวณพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบุรี ทำให้เมื่อแสงตกกระทบกับองค์พระพุทธรูปปรากฏความสวยงามของแสง เรืองรองเป็นอย่างมาก

ความแตกต่างของแต่ละฤดูกาลที่เปลี่ยนไปก็จะทำให้แสงที่ส่องลงมาสะท้อนภายในถ้ำมีลักษณะที่ต่างกันไปด้วย นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. แต่ในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับลำแสงที่ส่องสะท้อนลงมาภายในถ้ำที่สวยที่สุดคือช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. ซึ่งจะเป็นช่วงที่แสงส่องลงมาชัดเจนที่สุด ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความตื่นตาตื่นใจได้แบบเต็มขั้นเลยทีเดียว

 

 

# วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

          วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  เป็นวัดที่มีการก่อสร้างด้วยลักษณะสวยงามที่เน้นความทันสมัยกว่าวัดอื่น ๆ ในสมัยการก่อสร้างยุคเดียวกัน โดยเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  5 เนื่องจากเป็นวัดที่มีความสวยงามและนำเอาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ได้รับมาในสมัยนั้น จึได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร และเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทย ที่ภายในเป็นวัดพุทธ แต่ถูกก่อสร้างผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมเป็นแบบคริสต์ มีจุดเด่นของวัดที่ถูกสร้างอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ทำให้บรรยากาศโดยรอบวรวิหารเต็มไปด้วยความร่มเย็นของต้นไม้น้อยใหญ่โดยรอบประกอบกับความเย็นของริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ภายในวัดแห่งนี้หรือวรวิหารแห่งนี้มีพระอุโบสถลักษณะการก่อสร้างแบบโกธิค ประยุกต์กับสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบฉบับคนไทย ถูกตกแต่งและประดับด้วยกระสีต่าง ๆ สวยงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในและพระสาวก  มีความสวยงามสง่างามด้วยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปและความสวยงามทางสถาปัตยกรรมด้วย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมพระตำหนักฯ ได้ทั้งภายนอกและภายใน และด้วยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำจึงทำให้มีความแปลกตาและสร้างความตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยนั่งท่องเที่ยวสามมารถนั่งเรือมายังวัดแห่งนี้ได้ ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. แต่มีข้อกำหนดสักเล็กน้อยว่านักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าเยี่ยมชมวัด เพราะวัดแห่งนี้ได้ถูกสถาปนาเป็นวรวิหารที่สำคัญนั่นเอง

 

 

วัดบางคลาน

วัดห้วยปลากั้ง  จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง  จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง  จังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงามทางสถาปัตยกรรมพร้อมทั้งศิลปะแบบล้านนาได้อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับวัดอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย แต่มีความสวยงามและความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง จึงเพิ่มความสวยงามของวัดแห่งนี้ได้อีกหลายระดับ

เมื่อขึ้นไปบนเขาที่เป็นสถานที่ตั้งของวัด เราจะพบกับเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า  ”พบโชคธรรมเจดีย์”   เป็นเจดีย์ที่มีความสูงถึง 9 ชั้น การออกแบบของรูปทรงเจดีย์จะต่างจากเจดีย์ทั่ว ๆ ไป เพราะมีลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็ก ๆ 12 ราศี  ภายในเจดีย์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรกันเป็นจำนวนมาก

วัดห้วยปลากั้งมีความเชื่อของผู้คนในชุมชนว่า หากใครได้มาเยือนหรือมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือได้ขึ้นไปบนดอยเพื่อความศรัทธาของวัดแห่งนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพราะวัดแห่งนี้มีความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวล้านนาในสมัยอดีตมาก เนื่องจากวัดห้วยปลากั้งถูกก่อสร้างตั้งแต่สมัยอดีตแล้วจึงอาจมีความเสื่อมโทรมไปบ้าง พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส จึงได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมาก และยังคงเพิ่มความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเข้าไปด้วย พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง จึงทำให้วัดห้วยปลากั้งกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครั้ง

 

 

# วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ประชาชนนิยมมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสมาธิและสติปัญญาพร้อมพลังในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบขออุทยานธรรมแห่งนี้ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ สัมผัสได้ถึงความงดงามทางธรรมชาติที่โอบล้อมอุทยานธรรม พร้อมทั้งยังสัมผัสได้ถึงความร่มเย็น และความสงบที่ไม่ถูกสิ่งเร้าจากภายนอกรบกวน และเป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกก่อสร้างอยู่บนยอดเขาหินปูน มีขนาดความสูงถึง 300 เมตร

เมื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดของดอยจะพบกับทิวทัศน์โดยรอบด้านล่างที่มีความสวยงาม มองเห็นวิวภูเขาอีกหลายลูกสลับซับซ้อนกันไป เพิ่มอรรถรสในการพักผ่อนอีกด้วย เท่านี้ยังไม่พอนอกจากเจดีย์แล้ว ภายในอุทยานฯ ยังมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่มีความสวยงาม ซึ่งทำให้เห็นความวิจิตรงดงามของอุทยานแห่งนี้อย่างเช่น ซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด

ที่สวยงามมาก ๆ มีลักษณะเป็นซุ้มประตูเมื่อมีแสงอาทิตย์ในยามเช้าและยามเย็นส่องมาถึง จะทำให้เห็นแสงส่องลอดซุ้มประตูนี้ขึ้นมา สร้างความสวยงามอย่างที่สุดอีกทั้งที่นี่ยังจุดชมวิวทะเลหมอก ที่สามารถพบเห็นความสวยงามของหมอกราวกับว่าเป็นก้อนเมฆลอยอยู่ใกล้ภูเขาอย่างหนาแน่น ซึ่งจะพบเห็นความสวยงามได้มากที่สุดในช่วงฤดูหนาวและช่วงหลังฝนตก นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาอุทยานแห่งนี้ในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นเอง

 

 

# วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม

                อีกหนึ่งวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมความงามทางสถาปัตยกรรมของวัด พร้อมทั้งยังสามารถแวะเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐมได้ในภายในหนึ่งวัน นั่นก็คือวัดสามพราน ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของวัดสามพรานก็คือ มีการออกแบบมังกรขนาดใหญ่โอบล้อมอาคารสูงไปจนถึงดาดฟ้า เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นได้ว่ามังกรกำลังตะกายขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน ถือว่าเป็นความงดงามที่ผสมผสานไปกับความน่าเลื่อมใสศรัทธาในเวลาเดียวกัน

วัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นกับหอคอยสีชมพูที่มีความสูงถึง 17 ชั้น ซึ่งการเดินขึ้นไปบนยอดตึกนั้น จะมีอุโมงค์ทางลาดที่อยู่ภายในตัวมังกร ราวกับว่านักท่องเที่ยวต้องเดินลอดท้องมังกรขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอยแห่งนี้ เมื่อขึ้นไปยังชั้นบนสุดก็จะพบกับวิวโดยรอบของวัดที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ พบเห็นความร่มรื่นเขียวขจีอยู่โดยรอบวัดนั่นเอง

วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำหรับใครที่ต้องการความเป็นสิริมงคลในการไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะก็ แนะนำให้ขึ้นไปยังชั้นบนสุดจะมีจุดให้สามารถนำผ้าแดงที่เขียนชื่อเรา และครอบครัว อธิษฐานขอพรและนำมาผูกไว้ตรงระเบียง ตามความเชื่อและความเป็นสิริมงคล โดยภายในหอคอยจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่พร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนพร้อมให้นักท่องเที่ยวสามารถกราบไหว้สักการะได้สะดวก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประธานพร มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องโชคลาภ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรที่นี่เป็นประจำ จึงยิ่งทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอีกด้วย

 

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

โบสถ์กลางทะเล วัดเกาะพยาม จังหวัดระนอง

โบสถ์กลางทะเล วัดเกาะพยาม จังหวัดระนอง

                หากใครที่ยังไม่เคยพบเห็นวัดซึ่งมีโบสถ์อยู่กลางท้องทะเลล่ะก็ มาเที่ยววัดนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะวัดเกาะพยามมีการสร้างโบสถ์ตั้งตระหง่านอยู่กลางเกาะพยาม เกาะมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง เมื่อมองจากมุมไกลจะเห็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมด้วยการสร้างโบสถ์ที่มีความสวยงาม ประกายส่องผ่านแสงสะท้อนของน้ำทะเลอย่างชัดเจน ราวกับว่าโบสถ์แห่งนี้ลอยอยู่กลางท้องทะเลได้เองเลยทีเดียว

แม้จะเป็นเพียงโบสถ์เล็ก ๆ ที่ถูกก่อสร้างอยู่บนเกาะพยามก็ตาม โบสถ์แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนชาวระนองได้เป็นอย่างดี และยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการบูชากราบไหว้พระในโบสถ์ พร้อมกับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำ เนื่องจากเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางท้องทะเลประกอบกับน้ำใสของทะเล จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่มีความมหัศจรรย์ทางความงดงามที่หาชมได้ยากอีกที่หนึ่ง  ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะตั้งใจไปเที่ยวที่ใดในจังหวะระนอง ก็มักจะแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังโบสถ์แห่งนี้อยู่เสมอ ๆ

โบสถ์กลางทะเล วัดเกาะพยาม จังหวัดระนอง

การก่อสร้างทางศิลปะของตัวโบสถ์แห่งนี้มีลักษณะคล้ายมีดอกบัวมาโอบอุ้มโบสถ์อยู่ ราวกับว่ามีดอกบัวดอกใหญ่มหึมาลอยอยู่บนท้องทะเล สร้างความสวยงามมาก ๆ  ระหว่างทางเดินไปยังโบสถ์จะมีสะพานไม้ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์กลางน้ำได้ นับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การไปไหว้พระที่น่าประทับใจที่สุดเช่นกัน จึงทำให้ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้กันอย่างคับคั่ง

 

 

# วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ จึงเรียกกันว่า วัดบ้านเด่น และที่ตั้งของวัดยังตั้งอยู่ในเขตเมืองแกน เมืองโบราณในอดีต ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความเป็นศิลปะแบบล้านนามากขึ้น จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง) เป็นต้น

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่

สิ่งที่สะดุดตาเมื่อเข้ามาในวัด คือ พระวิหารหลังโต ลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ ตรงซุ้มบันไดเป็นรูปนกหัสดีลิงค์  ถัดไปเป็นมณฑปพระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นพระพุทธรูปที่โหรชื่อดังได้สร้างขึ้นถวายวัด ส่วนด้านหลังเป็นพระมหาเจดีย์นักษัตร 12 ราศี แบ่งเป็นพื้นที่ของมหาธาตุเจดีย์ที่คนทุกราศีสามารถมากราบไหว้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคล

การเดินทางไปวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่ ใช้เส้นทางเดียวกับเขื่อนแม่งัด ซึ่งอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่-สะเมิง หรือเชียงใหม่-ฝาง ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 107 ไปถึงอำเภอแม่แตง เลี้ยวขวาทางไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ขับตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านซุ้มเทศบาลเมืองแกน จะเห็นป้ายวัดอยู่ทางซ้าย ขับไปอีก 1 กิโลเมตรจะถึงวัด

 

 

# วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

                วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ คือชื่อทางการชื่อหนึ่งของวัดพระบาทพุทธาวาส หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ถือว่าเป็นวัดที่สวยอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือของจังหวัดลำปาง โดยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบฉบับล้านนาปรากฏให้เห็นอยู่รายล้อม ที่สำคัญยังเป็นวัดที่ถูกก่อสร้างตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่บนดอยปู่ยักษ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นดอยที่สูงชันจากระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นดอยที่ชาวบ้านหรือคนในท้องถิ่นรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อขึ้นไปบนดอยเพื่อเยี่ยมชมความสวยงามของวัดและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติ กับบรรยากาศโดยรอบเขาที่สูงชันและสวยงาม สามารถมองเห็นวิวมุมสูงได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว

เนื่องจากวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ตั้งอยู่บนดอย สำหรับการเดินทางขึ้นไปชมความงามของวัดจึงไม่สามารถใช้ยานพาหนะใด ๆ ขึ้นไปบนดอยได้ นักท่องเที่ยวจะต้องลงรถที่จุดจอด และต้องเดินทางด้วยเท้าต่อไปเรื่อย ๆ โดยระหว่างทางจะมีลักษณะเป็นเขาสูงชัน มีหินและต้นไม้น้อยใหญ่อยู่มากมาย ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามในการเดินขึ้นดอยสักหน่อย เรียกได้ว่าเป็นการทดสอบความเลื่อมใสศรัทธาในการขึ้นดอยเพื่อไปกรอบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้กันเลยทีเดียว ภายในบริเวณวัดด้านล่างจะเป็นที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์ สำหรับด้านบนจะมี องค์พระธาตุสีทอง และ เจดีย์สีขาว ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในลักษณะที่งดงามหาชมได้ยากมาก ๆ ทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางเลยทีเดียว

 

 

# วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์ สร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา สื่อถึงพาหนะที่จะช่วยให้พ้นห้วงกิเลส จุดเด่นของวัดนี้ คือ  เจดีย์ศรีพุทธคยาที่ตั้งโดดเด่นบนยอดเขา และได้จำลองแบบมาจากสถาปัตยกรรมและงานพุทธศิลป์มาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียนั่นเอง คุณจะเห็นได้ว่า การสร้างวัดนั้นแฝงด้วยคติธรรมที่น่าสนใจ และที่นี่ยังมีศาสนสถานหลายที่ เช่น  ธุดงคเจดีย์ มณฑปเรือนแก้ว ศาลาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระพุทธเอกนพรัตน์ พระภควัมบดี และลานพระธรรมจักร เป็นต้น คุณจะเห็นได้ว่าที่นี่มีศาสนสถานที่สวยงาม น่าสนใจมากมายให้คุณได้เลือกชม

สำหรับการเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมเจดีย์ศรีพุทธคยา ทางขึ้นค่อนข้างแคบและชันมาก ทางวัดไม่อนุญาตให้รถส่วนตัวขึ้นไป ให้จอดรถไว้ตรงโรงทานแล้วใช้บริการรถสองแถวที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ หรือถ้าคุณเป็นสายลุยจะขึ้นบันไดไปก็ได้ และระหว่างทางก็มีจุดแวะถ่ายรูปเยอะมาก

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์

สำหรับเจดีย์พุทธคยาจำลอง จะเป็นหินแสลักสีแดง มีฐานสีขาว ฐานเป็นสีเหลี่ยมทรงกรวย ยอดเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ พระพุทธรูปรอบเจดีย์จะเป็นปูนปั้นทาด้วยสีทอง เป็นศิลปะแบบไทยผสมอินเดีย มีทั้งปางประทานพร ปางมารวิชัย ปางลีลา ปางสมาธิ  มีทั้งนั่งและยืน และชั้นบนสุดของเจดีย์ยังมีพระบรมสารีริกธาตุด้วย

ชั้นล่างของเจดีย์นี้ เป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพ่อดำ แกะสลักจากหินพิเศษประดิษฐานอยู่  บริเวณด้านหน้าเจดีย์ คือ   ลานพระธรรมจักร ประดิษฐานแท่นพระธรรมจักร โดยพระธรรมจักรจะเป็นหินทรายแกะสลักเป็นรูปกวางและแท่นหิน 8 เหลี่ยม

สำหรับการเดินทางมาที่ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์ จะใช้ทางหลวงหมายเลข 32 เลยแยกอินทร์บุรี เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปอำเภอตากฟ้า เลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงหมายเลข 0058 ประมาน 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ระยะทางจากกรุงเทพประมาน 238 กิโลเมตร

 

 

# พักผ่อนหย่อนใจชิลล์ไปกับบางตะบูน

วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่น สะพานมอญ ล่องแพ เป็นต้น เวลาที่เราเอ่ยถึงจังหวัดนี้ก็มักจะนึกถึงที่เที่ยวเหล่านี้ แต่ในวันนี้เราจะพาไปเที่ยววัดที่มีความโดดเด่น อย่าง วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  สิ่งที่สะดุดสายตาของนักท่องเที่ยว คือ ความใหญ่โตกว้างขวาง ของวัด และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ต้องยอมรับเลยว่ามีความสวยงามและน่าอัศจรรย์ใจอย่างมาก

ตัวองค์พระประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบน คุณจะสัมผัสกับสายลมที่เย็นสบาย ให้ความรู้สึกสดชื่น ด้านล่างมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา  ที่นี่ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทสีอิฐทั้งองค์ แต่ละชั้นจะประดิษฐาน พระพุทธรูปต่างๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูป และอย่าลืมลงไปข้างล่างเพื่อเข้าถ้ำเสือ เป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขาด้านล่าง ภายในประดิษฐานพระประจำวันเกิดและจำหน่ายวัตถุมงคลด้วย คุณจะเห็นได้ว่ามาที่นี่ คุณจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและผ่อนคลายอารมณ์ไปกับความงดงามของทัศนียภาพเบื้องล้าง

การเดินทาง วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี ทางเข้าวัดต้องผ่านตัวเขื่อนแม่กลองแล้วจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไป ประมาณ 2 กิโลเมตรแล้ว เลี้ยวซ้ายประมาณ 200 เมตร

 

 

# วัดไชยธาราม จ.ภูเก็ต