ป้ายกำกับ: ท่องเที่ยวสายเขา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนักท่องเที่ยวในปรูแบบการปีนเขา แหล่งรวบรวมข้อมูลเบื่องต้นของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/ทีพัก,แนะนำร้านอาหาร,แนะนำวัด ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในแต่ละสถานที่ หรือประวัติความเป็นมาของสถานที่เที่ยวนั้นๆ เพื่อนำไปศึกษาหาความรู้